Please installFlashFox - Flash Browser in order to view content on your Android based mobile device.

Három éve zárult le az Öreg- Túr rehabilitációjának első üteme. A program kidolgozására a Túr vízgyűjtőjének adottságai miatt volt szükség, mivel ezek hatására szélsőségesen oszlik meg a folyó átlagos vízhozama. A nyári vízhiányos időszakban a rendszer nem képes javítani az Öreg- Túr vízháztartásán, valamint nem képes kielégíteni a folyó torkolati bukógátjával kapcsolatban egyidejűleg felmerülő, országos jelentőségű turisztikai, illetve ökológiai igényeket.
Az Öreg- Túr rehabilitáció lényege, hogy a meglévő műtárgyak felújításával, új fenékduzzasztó építésével, valamint a jelenleg érvényben lévő üzemrend módosításával a duzzasztás helyén 80 cm-rel emelhető meg a vízszint. Mindezek hatására a Sonkádnál beadagolt vízhozam magasabb szinten tud levonulni. A projekt megvalósítása ezzel nemcsak belvízvédelmi, hanem komoly vízgazdálkodási, illetve eszmei-esztétikai értékekkel is bír.
A 2011. júniusában megkezdett, 2012. május végére befejezett I. ütem összesen 16 helyszínt érintett. Ezeken a helyszíneken műtárgy- és meder rekonstrukciók voltak, valamint új szabályozó műtárgyak épültek, és 4 db új monitoring állomás létesült.
A beavatkozások hatásai nem érintették az Öreg- Túr felső (Túristvándi vízimalom fölötti) szakaszának vízszintemelését, vízháztartásának javítását. Belvizes időszakban, mikor a vízkiadagolás szünetel, a torkolati szakaszokon magas vízszintek állnak elő, ugyanakkor az Öreg-Túr felső szakaszán a meder, vízgyűjtő terület hiányában teljesen leürül. A Nagyari-Túrág, illetve az Öreg- Túr felső szakasza mentén jelentős természeti értéket képviselő holtmedrek találhatóak (Malomszegi holtág, Túr- Erdei holtág, valamint a Kölcsei-Túrág a maga 8,2 km-es hosszával), melyeknek vízpótlása jelenleg nem megoldott.
Az Öreg- Túr rehabilitáció folytatására vonatkozó műszaki tartalom összeállítását - a korábban meghatározott beavatkozási elképzelések mellett - segítették az elkészült I. ütem üzemeltetési, fenntartási tapasztalatai is.
A rehabilitáció II. ütemében az alábbi beavatkozásokat tervezzük elvégezni:
• Az Öreg-Túr 52+500 és 58+700 km szelvényében fenékgát (zsilip, mederáttöltés) építése
• Az Öreg-Túr 58+700 km szelvényében (mely megegyezik a Kölcsei Túr-ág 8+160 km szelvényével) vízszintszabályozó zsilip  építése
• A kölcsei duzzasztó (Öreg-Túr 52+500 km szelvény) automata vízszintmérő állomások építése
• A nagyari Petőfi, illetve az Olcsvaapátiban lévő Kövessy Győző zsilip külvízi oldalán automata vízszintmérő szondák beépítése
• Az Öreg-Túr bp. 63+440 km szelvényben lévő Túr-Erdei holtág szabályozó zsilipjének a felújítása
• Mederkotrás Sonkád, Kölcse, Túristvándi és Kisar külterületén, összesen 1100 fm hosszban