Please installFlashFox - Flash Browser in order to view content on your Android based mobile device.

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 program végrehajtása céljából Magyarország Együttműködési Megállapodást írt alá Norvégia, Izland és Liechtenstein képviselőivel. A Megállapodás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Szabályzatával együttes olvasandó.
Az Együttműködési Megállapodás az EGT Finanszírozási Mechanizmus donor államai (Norvégia, Izland és Liechtenstein) és Magyarország között a Finanszírozási Mechanizmus Irodát (Financial Mechanism Office, röviden FMO) bízta meg az „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” program működtetésével. Az FMO és a Közép-és Kelet Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, röviden REC) 2011 novemberében megállapodott arról, hogy a REC lesz az „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Magyarországon” program alapkezelője. A REC és az FMO közötti Program Végrehajtási Egyezmény aláírásával a REC az „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Magyarországon” program hivatalos Alapkezelője. A megállapodás értelmében a REC felelős a program kidolgozásáért és megvalósításáért.

„Az ellenálló képesség növelése az éghajlatváltozás hatásaival szemben” című program átfogó célja, hogy elősegítse az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást, mélyítse az éghajlatváltozás hatásairól és a jövőben esetlegesen felmerülő problémákról az ismereteket, növelje a társadalom tudatosságát, és olyan minta projekteket mutasson be, amelyek csökkentik az éghajlatváltozás várható káros következményeit.
A program megvalósítása egy olyan rendszer alapjainak lerakására irányul, amely megbízható adatbázist nyújt a hazai adaptációs intézkedések kidolgozásához különböző (nemzeti, regionális, lokális) szinteken, hozzájárul az adaptációhoz kapcsolódó tevékenységekhez, mozgósítja az érintetteket és a helyi szintű döntéshozókat, tájékoztatja és felkészíti a szereplőket helyi adaptációs stratégiák elkészítésére és megvalósítására, erősíti a klímaváltozással szembeni ellenálló képességet figyelembe véve a helyi hatásokat és a helyi közösség sebezhetőségét. A programon belül olyan minta projektek kerülnek megvalósításra, amelyek ismételhető példákként szolgálnak majd az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség növelésére helyi és kistérségi skálán. Egy további várható haszon, hogy mivel a helyi lakosság megismeri a klímával kapcsolatos kérdéseket, könnyebben megérti a konkrét cselekvések fontosságát és hatását.
Továbbá az is várható, hogy a program eredményeként megerősödnek a kétoldalú kapcsolatotok a donor országokbeli és magyar köz- és magán szervezetek között (helyi kormányok, kormányszervezetek és ügynökségek, a központi kormányügynökségek helyi szervezetei.
A program teljes mértékben összhangban van az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 célkitűzéseivel. Míg a program a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra koncentrál, emellett tágabb értelemben is megfogalmaz olyan célokat, mint a gazdasági és szociális egyenlőtlenségek csökkentése. Ezeket a célokat az éghajlatváltozás káros hatásainak kezelésével együtt kívánja elérni.
A program úgy lett megtervezve, hogy olyan projektek kerüljenek megvalósításra, amelyek megismételhető, jó példaként szolgálhatnak az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség és a vízgazdálkodás/víztakarékosság növelés területén.
Átfogó célkitűzése a vízgazdálkodás javítása, figyelembe véve az extrém időjárási események hatásait, amelyek valószínűleg gyakrabban fordulnak majd elő a következő évtizedekben. A csapadék várható egyenetlen eloszlása lényeges hatással bír a természetes rendszerekre, a gazdasági tevékenységekre, a lakosság kulturális és szociális körülményeire.  Pénzügyi támogatást nyújt az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség növelését elősegítő tevékenységekre, amelyek összhangban vannak a helyi kistérségi tervezés erőfeszítéseivel és prioritásaival. Fontos, hogy a projektek, amelyek elnyerik a támogatást, megismételhetőek legyenek az ország más részein is (általános adaptációval kapcsolatos kihívásokról kell szólniuk), és a végrehajtás során ismertetté kell tenni a projektet és eredményeit a szélesebb nyilvánosság számára; így a bemutatott példa közismert, az alkalmazott technika elérhető lesz más régiók számára is, és jó gyakorlattá válhat.