Please installFlashFox - Flash Browser in order to view content on your Android based mobile device.

Projekt címe: Öreg-Túr II. Rehabilitációja.
Projektazonosító száma: EEA-C3-9
Alapkezelő: Közép-és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC)
Projektgazda: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG)
Projekt kezdete: 2015.05.18
Projekt zárása: 2016.04.30
Projekt teljes összege: 894.617,42 EUR
EEA támogatás összege: 760.424,81EUR (85%)
A program izlandi, liechtensteini és norvégiai támogatásból valósul meg

Az EGT Alapok és a Norvég Alapok révén Izland, Lichtenstein és Norvégia hozzájárul a társadalmi és gazdasági különbségek csökkentéséhez, valamint kedvezményezett országokkal való kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez Európában. A Három ország az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás révén szorosan együttműködik az EU-val.
A 2009-2014 közötti időszakra az EGT alapok és a Norvég Alapok támogatási összege 1,79 milliárd euró. A norvég hozzájárulás a teljes összeg 97%-át teszi ki. A támogatásból a nem kormányzati szervezetek, kutatási és felsőoktatási intézmények, valamint a köz és magánszektor részesülhet a 12 legutóbb csatlakozott EU tagállamban, valamint Görögországban, Portugáliában és Spanyolországban. Széleskörű együttműködés folyik a donor államok szerveivel, és a tevékenységeket várhatóan 2016-ig megvalósítják.
Fő támogatási területek a környezetvédelem és az éghajlatváltozás, kutatás és ösztöndíjak, civil társadalom, egészségügy és gyermekek, a nemek közötti esélyegyenlőség, az igazságosság és a kulturális örökség.